

Stechpalme

PVC pipe, polyurethane foam, knives, glow in the dark stars, wool, rubber, ribbon, wheels, motor // 1,80 x 70 x 60 cm // 2018

Flaming Arrow Glitter Purple
 